Homo Historicus 2016

2016-04-11

Пры ўдзеле Інстытута “Палітычная сфера” і падтрымцы Беларускага Калегіуму выйшаў новы нумар гадавіка антрапалагічнай гісторыі Homo Historicus 2016.

Адной з дамінуючых тэмаў чарговага тома «Homo Historicus» з'яўляецца феномен памяці ў самым шырокім яго разуменні.

Асобнае месца ў выданне адводзіцца раздзелу “Вусная гісторыя”, які знаёмяць з праблемамі развіцця гэтага даследчага кірунку ў Польшчы, з адлюстраваннем у памяці беларусаў трагедыі Халакосту і яго прычынаў, а таксама ўтрымліваюць аўтабіяграфічны  аповед Сяргея Яноўскага (1925–2010), жыццё якога з’яўляецца выдатнай ілюстрацыяй трагічнага лёсу беларускай нацыі ў ХХ стагоддзi.

Прэзентацыя зборніка «Homo Historicus» адбудзецца падчас навуковай канферэнцыі “Чарнобыльская аварыя і грамадства: 30 год пасля катастрофы”, якую Беларускі архіў вуснай гісторыі праводзіць 15-16 красавіка ў Мінску. Пазнаёміцца з праграмай і раскладам канферэнцыі можна па спасылцы.  

Згодна з новым фарматам выдання ўсе тэксты артыкулаў зборніка даступны у электронным фармаце:

ЗМЕСТ  ( pdf )

Прадмова (А. Смалянчук) / Introduction  ( pdf )

ГІСТОРЫЯ I АНТРАПАЛОГІЯ / HISTORY AND ANTHROPOLOGY

Вольга Іванова  (Менск). Архівісты vs гісторыкі ў канструяванні архіваў і памяці ( pdf )

Сяргей Емяльянаў  (Менск) «Полоцкая свободность»: традыцыя гістарычная і гістарыяграфічная ( pdf )

Ігор Кондратьев  (Чарнігаў) Любецька шляхта на службі: від Речі Посполйто’і’ до Війська Запорозького ( pdf )

Сяргей Грунтоў  (Менск) З’яўленне могілак. Рэформа месцаў пахавання на беларускіх землях канца XVIII – пачатку ХІХ ст. у антрапалагічнай перспектыве( pdf )

Piotr Szymaniec  (Wałbrzych). Troublesome heritage of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Polish political thought towards Belarus and other lands of the former Grand Duchy of Lithuania in the era of November Uprising (1830-1831) ( pdf )

Вольга Сабалеўская  (Гародня).Віленскія вышэйшыя навучальныя ўстановы для габрэяў як сродак трансфармацыі гістарычнай памяці (1847-1918) ( pdf )

Ольга Мастяница  (Вильнюс). От союзника к конкуренту: восприятие белорусского национального движения литовским в начале XX века (на примере журнала «Litwa») ( pdf )

Людмила Слуцкая  (Минск) Западный фронт на белорусских землях в годы Первой мировой войны по воспоминаниям французских офицеров ( pdf )

Аляксандр Пагарэлы  (Варшава) Вобраз горада ў дыскурсе беларускага хрысціянска-дэмакратычнага перыядычнага друку ў міжваенны час ( pdf )

Леонид Смиловицкий  (Тель-Авив) «Операция 1005» в Беларуси. 1942-1944 гг. Общее и особенное ( pdf )

ВУСНАЯ ГІСТОРЫЯ / ORAL HISTORY

Марта Куркоўска-Будзан  (Кракаў) Поспехі і праблемы вуснай гісторыі ў Польшчы ( pdf )

Аляксандр Смалянчук  (Варшава) Трагедыя Халакосту і яго прычыны ў вуснай гісторыі ( pdf )

«Чаму я такім стаў…»  Сяргей Пятровіч Яноўскі (1925-2010) Падрыхтоўка да друку В.Івановай ( pdf )

Звесткі пра аўтараў  ( pdf )

Каментары да навіны: