Канферэнцыя «Чарнобыльская аварыя і грамадства: 30 год пасля катастрофы»

2015-10-26

МГА «ГІСТОРЫКА» (Менск)

БЕЛАРУСКІ АРХІЎ ВУСНАЙ ГІСТОРЫІ (Менск)

INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Warszawa)

ЛЯТУЧЫ ЎНІВЕРСІТЭТ (Менск)

ПОЛЬСКI ІНСТЫТУТ У МIНСКУ (Менск)

 

Міжнародная навуковая канферэнцыя

Чарнобыльская аварыя і грамадства:

30 год пасля катастрофы

 

15 красавіка, Менск

Вул. Кастрычніцкая, 16 (крэатыўная прастора “Цэх”)

9.00–9.45 – рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі.

9.50 Прывітальнае слова

Алесь Смалянчук, навуковы кіраўнік Беларускага архіва вуснай гісторыі (Менск), прафесар Інстытута славістыкі ПАН (Варшава)

Таццяна Вадалажская, каардынатар праграмы “Лятучы ўніверсітэт” (Менск)

 

Рэгламент: выступ з рэфератам – 15 хвілін; адказы на пытанні – да 5 хв.

 

10.00. Сесія 1

Alexander von Plato, PD. Dr. Phil. (Hagen). Interviews with traumatised Persons.

Яўген Мірановіч, праф., др габ. (Беласток). Уплыў Чарнобыльскай катастрофы на палітычную і грамадскую актыўнасць жыхароў Беларусі. 

Вольга Іванова, канд. гіст. навук (Менск). Чарнобыльская катастрофа ў дакументах Беларускага архіву вуснай гісторыі.

Наталія Лещенко, мгр (Киïв). Чорнобильська катастрофа у пам’яті вимушених переселенців через 30 років після аварії.

 

11.45 – кава-паўза

 

12.00. Сесія 2

Алла Дмитренко, канд. істор. наук (Луцьк). «Наше серце по родном краю і тепер воно болить»: мала Батьківщина у пам’яті переселенців із Чорнобильщини (за матеріалами історико-етнографічної експедиції 2012 року на Київщину).

Ирина Яворская, канд. ист наук (Черновцы). Прошлое с привкусом полыни (проблемы осмысления и отображения травматического опыта в свидетельствах ликвидаторов аварии на ЧАЭС из Черновицкой области и переселенцев).

Андрусь Мастыка, мгр (Менск). Чарнобыльская катастрофа ў вусных успамінах жыхароў Беларусі: памяць і наратыў.

Марина Шевчук, мгр (Харків). Дві жіночі долі на тлі Чорнобильської катастрофи.

 

13.30. Дыскусія

 

14.00–15.00 – абед

 

15.30. Сесія 3

Kate Brown, prof. (Baltimore). Упущенные пять лет: Чернобыльская чёрная дыра.

Seiichiro Takemine, PhD (Tokyo). Pursuing a Method for Approaching Invisible Nuclear Disasters: From the Perspective of Global-Hibakusha.

Tiina Prittinen, magister (Oulu). Nuclear Parasite.

Katsumi Furitsu MD, PhD (Hyogo College of Medicine). From Hiroshima and Nagasaki to Chernobyl and Fukushima: a view of a medical doctor who works with radiation victims.

 

17.00 – кава-паўза

17.15. Сесія 4

Аляксей Крывалап, канд. культуралогіі (Менск). Медыятызацыя ЧАЭС: ад драмы да файнага падарожжа.

Андрей Комаровский, канд. социол. наук (Минск). Чернобыль как культурная травма Беларуси.

Yasuhiro Igarashi, magister (Warsaw), Marcin Wrzos, magister (Warsaw). Chernobyl memory twisted into Hormesis in Poland.

Николай Мелюк, мгр (Монреаль). Чернобыльские корни мифа о социальном иждивенчестве.

 

18.30. Дыскусія

 

19.00. Узнагароджванне пераможцаў конкурсу сярод студэнтаў "Чарнобыльская катастрофа і яе наступствы ў памяці жыхароў Беларусі".

 

Прэзентацыя выданняў

Ігнатенко І. Народна медицина Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) – Київ: Інтелектуальна книга, 2013. – 336 с.

Kashtalian Iryna. The Repressive Factors of the USSR's Internal Policy and Everyday Life of the Belarusian Society (1944-1953). Wiesbaden: Harrassowitz, 2016.

Мастацка-навуковы альбом “Чарнобыль” Укладальнік і мастак Дзяніс Раманюк. Мінск, 2016.

Homo Historicus. 2016. Гадавік антрапалагічнай гісторыі (рэд. А.Смалянчук). (Вільня, 2016)

 

16 красавіка

 

10.00. Сесія 5

Александр Долговский, PhD (Гиссен/Минск). Беларусь после Чернобыля: От замалчивания к игнорированию.

Світлана Маховська,  канд. істор. наук (Київ). Антропологія катастрофи: переосмислення українського досвіду.

Тарас Нагайко, канд. істор. наук, Наталія Юхименко (Переяслав-Хмельницький). Відображення наслідків Чорнобильської катастрофи в роботі «Музею пам'яті Поліського району» у Переяславі-Хмельницькому: меморіальні та усноісторичні практики.

Jan Jerzy Milewski, dr (Białystok). Katastrofa czarnobylska w prasie oficjalnej i wydawnictwach drugiego obiegu.

Mateusz Kościelnicki, magister (Kraków). Czarnobyl Polski - pamięć o katastrofie.

 

11.30 – кава-паўза

 

11.45 Сесія 6

Анатоль Вялікі, канд. гіст. навук. (Менск). Аварыя на Чарнобыльскай АЭС і яе наступствы ў фондах НАРБ.

Кацярына Крывічаніна, канд. гіст. навук (Менск). Міжнароднае чарнобыльскае супрацоўніцтва. Страчаныя магчымасці.

Thomas Bohn, prof., dr (Gießen). From Recording the Catastrophe to Tackling the Trauma. Chernobyl in (Post-) Soviet Documentary Literature.

Ростислав Омеляшко, Виталий Боровик (Киев). Чернобыльский научно-информационный фонд как базисный инструмент сохранения культурно-исторической памяти пострадавшего региона Украины.

 

13.15. Дыскусія 

 

13.45-14.30  – абед.

 

15.00. Сесія 7

Ірина Ігнатенко, канд. істор. наук (Киïв). Тілесні/душевні хвороби в народній медицині полішуків-переселенців з сіл забруднених внаслідок аваріï на Чорнобильский АЄС (на польових етнографічних матеріалах 2003-2011 рр.).

Елена Кондратюк, канд. истор. наук (Киев). Трансформація традиційної системи спорідненості поліщуків Центрального Полісся (за експедиційними матеріалами Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф 1994-2015 рр.).

Аляксандр Галкоўскі, мгр (Менск). Да гісторыі стварэння “Чарнобыльскай калекцыі” ў Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі.

Надія Ковальчук, канд. іст. наук (Киïв). Традиційні календарні звичаї та обряди Чорнобильського Полісся: проблеми збереження та реконструкції.

Юлия Крикун, канд. ист. наук (Киев). Трансформации в сфере традиционного обычного права полещуков Чернобыльского Полесья (на основе экспедиционных материалов).

17.00.  Заключная дыскусія

 

Па ўсім пытаннях, звязаных з працай канферэнцыі, просім звяртацца на адрас: kanferencyja@nashapamiac.org

 

Каментары да навіны: