Пасляваенная калектывізацыя

 • Уступ
  • Артыкулы
   • Кашталян І. Калектывізацыя 1949-1952 гг.
   • Энгельгінг Г. Паміж панам і жыдом
   • Чарнякевіч І. Стратэгіі выжывання
   • Чарнякевіч І. Этас ператрывання
  • Відэалекцыя
 • Дзве калектывізацыі
  • Успаміны
   • Калхоза баяліся
   • Обкладали “по-твёрдому”
   • Время было такое
 • Стварэнне калгасаў
  • Успаміны
   • Заганяюць у колхоз
   • "Вы будзеце толькі пець"
   • Рукі на сабраніі падымай
   • Нам застаецца толькі дрыжаць
   • Всех сселілі з хутороў
   • Хочаш-не хочаш – падпісывай!
 • Стратэгіі супраціву
  • Успаміны
   • “Мы самі выжнемо”
   • Не можна было разбіраць калхоз
   • Cама большэ палучыў
   • “Тэбе вздзёрнуць на первой сосне”
 • Калгасная штодзённасць
  • Успаміны
   • Шмат прэдседацеляў перажылі!
   • Мне ў калхозе нравілась
   • Как мы культуру внедрялі
   • Далі паспорта
 • Як жабрака кулаком рабілі
  • Успаміны
   • Вязуць раскулачаных
   • Любога маглі ў кулакі ўпісаць
   • Як знімалі кулацтва
   • Такая мода была сталінская
   • Кулака не збудзеш
 • Як колхозы будуць, то усё будзе
 • Фільм "Калгаснікі"