Навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыя і архівы: дакументальная спадчына Рэспублікі Беларусь XX -XXI ст.»

2013-10-01

Сябры! 

Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь і Дэпартамент па архівах запрашаюць вас прыняць удзел у рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі «Гісторыя і архівы: дакументальнае спадчына Рэспублікі Беларусь XX -XXI ст.», прысвечанай 75-годдзю Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці.

Канферэнцыя адбудзецца 14 лістапада 2013 года на базе Мінскай абласной бібліятэкі ім. А.С. Пушкіна (г. Мінск, Беларусь).

Рабочыя мовы канферэнцыі - беларуская, руская.

Асноўныя напрамкі работы канферэнцыі:

• дакументы XX - пачатку XXI ст. як крыніцы па гісторыі Беларусі і замежных краін;
• архіўная справа ў Беларусі ў XX - пачатку XXI ст.: гісторыя, метадалогія, практыка;
• сучасныя тэндэнцыі і праблемы архівазнаўства і крыніцазнаўства;
• рэгіянальныя архівы (абласныя і занальныя ) Рэспублікі Беларусь: актуальныя пытанні і перспектывы развіцця.

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна да 10 кастрычніка 2013 года накіраваць аргкамітэту тэкст дакладу (у папяровым і электронным выглядзе) і заяўку з указаннем наступных звестак пра аўтара:

- Прозвішча, імя, імя па бацьку
- Вучоная ступень і званне
- Месца працы, пасада
- Паштовы адрас для сувязі
- Тэлефон для сувязі з указаннем кода горада
- E - mail
- Назва дакладу

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўключэння ў праграму канферэнцыі і зборнік дакладаў. Адхіленыя матэрыялы , якія не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі або аформленыя не ў адпаведнасці з патрабаваннямі, не вяртаюцца.

Персанальныя запрашэнні будуць накіраваныя ў кастрычніку 2013 года.

Зборнік дакладаў плануецца выдаць па выніках правядзення канферэнцыі.

Выдаткі на праезд , пражыванне і харчаванне ўдзельнікаў канферэнцыі - за кошт іх камандзіравалі.

Афармленне тэксту:

Аб'ём - да 5 поўных старонак праз адзін міжрадковы інтэрвал на старонцы А4. Тэкст набіраецца шрыфтам Times New Roman, у тэкставым рэдактары Microsoft Word, кегль 14 , без пераносаў, міжрадковы інтэрвал адзінарны, палі : верхняе, ніжняе - 20 мм, левае - 30 мм , правае - 10 мм. Абзац - 1,25 см. Назва дакладу загалоўнымі літарамі, ніжэй - прозвішча і ініцыялы аўтара звычайным шрыфтам, у дужках горад, назва ўстановы (скарочана).
Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку - бібліяграфічнае апісанне - у адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь. Спасылкі даюцца ў тэксце ў квадратных дужках: [1 , с. 55] .
Тэксты дакладаў просім дасылаць ў электронным выглядзе ў рэдактары MS Word для Windows па электроннай пошце на адрас: minoblarhiv@mail.ru, і ў раздрукаваным выглядзе па пошце (або перадаваць асабіста). Раздрукаваны асобнік абавязкова падпісваецца аўтарам у канцы тэксту.

Кантактныя адрасы:
220037 , г. Мінск, вул. Казлова , 26
Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці
Тэл .: (017 ) 294-13-87
minoblarhiv@mail.ru

каардынатары:
Матох Васіль Міхайлавіч - загадчык аддзела выкарыстання і публікацыі дакументаў Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці.
Грэбень Яўген Аляксандравіч - загадчык кафедры філасофіі і гісторыі Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага універсітэта.

 

Каментары да навіны: