Прэзентацыя  цікавай  і незвычайнай  кнігі  да сумнай гадавіны Другой сусветнай вайны адбудзецца 27 верасня падчас Міжнарод най навуковай канферэнцыі  «Верасень 1939 года ў гістарычнай традыцыі і вуснай гісторыі».

 

Сваімі ўражаннямі ад экспедыцыі ў Бабруйск і ваколіцы дзеліцца Павел Сітнік.

Прайшло роўна 75 год з таго дня, калі дзьве часткі Беларусі, што апынуліся ў розных краінах пасля Рыжскага міру, аб’ядналіся. 

Складзена праграма Міжнароднай навуковай канферэнцыі, арганізаванай Беларускім архівам вуснай гісторыі.

 

Вызначана праграма Міжнароднай навуковай канферэнцыі, арганізаванай Беларускім архівам вуснай гісторыі.